Vi utvecklar vårt eget Administrationsverktyg

2008-10-23

Genom att utveckla ett eget verktyg för hantering av webbplatser, webbtexter, domäner får vi full kontroll över det viktigaste vi har: Rätt information om våra kunder.

Samtidigt har vi förstått att genom att skapa ett verktyg som relaterar informationen till ägare, så är det enkelt att forma systemet så att det passar våra kunder. På det viset får vi alla ett verktyg vi kan ha nytta av.

Outlook är ett bra verktyg, men det saknar funktionalitet för att dela information på ett naturligt sätt. Personer i en arbetsgrupp behöver kunna svara i telefon och ta emot begäran om hjälp, information i pågående ärenden m.m. åt varandra. Vi vill ju alla verka som ett enda lag utåt. Vårt verktyg tar vara på dessa behov.

Nedan är en bild på hur verktyget ser ut idag - vi använder det själva - dagligen.

PraktIT CRM - Att Göra

 1. Avveckling

  2020-03-01
  Efter 30 år är det dags att dra streck.
 2. Prisjustering

  2018-07-01
  Priset för .se domäner höjs till 140 kr per år
 3. Server upgrades

  2016-09-28
  Statusreport (cont...)
 4. Flytt

  2016-09-11
  Serverhallen flyttas
 5. Prisjustering

  2014-12-06
  Priset för .se domäner höjs till 100 kr per år
 6. Mailbekymmer

  2014-04-24
  Vi har åtgärdat mailbekymmer.
 7. WebMail v6.2

  2011-06-23
  Uppgradering på väg
 8. WebbMail v6.1

  2011-03-28
  Webbmailen är nu uppdaterad till version 6.1
Milstolpar

mar 2020:
100% Företagskonsult

feb 2009:
.SE Registrar

höst 2008:
Utökar online-tjänster

vår 2008:
Grundlägger egen CRM & CMS

2004:
Koncernbildning

2003:
Företagsledningskonsult

2000:
Bildar PraktIT, inriktning dataservice

1996:
Sjösätter WorkOrder, produktions-planeringssystem

1994:
Petena AB bildas

1990:
Ansvariga för datanät och datasystem på Lunds Tekniska Högskola, Maskinteknik