Svalövs Golfklubb använder ECT

2010-02-01
Svalövs Golfklubb har valt PraktIT WebbHotell som partner för sin framtida närvaro på webben.

Grunden för varje webbplats är att den ska driva trafik och vara säljande. En webbplats måste generera intäkter idag. Det gör den genom att ge svar på besökarnas frågor. Konsten är att ställa rätt frågor som : Vad söker besökaren för svar?

I steg två av en webbplats utveckling gäller att definiera hur svaren på besökarnas frågor ska presenteras. Det är där vi kommer in. Genom att föra en nära dialog om hur navigering och struktur formas bäst, leder vi besökarna till rätt svar med så få musklick som möjligt.

Svalvös Golfklubbs hemsidor är vårt mandomsprov för den uppdaterbara webben, baserad på PraktIT's verktyg ECT. Genom att definiera nyhetskategorier, roller och smart navigering skapar vi en kombinerad webbplats för nyhetsförmedling, såväl personlig som allmän, och en interaktiv webbplats. I takt med att golfsäsongen går igång ökar trafiken, och statistiken för webbplatsen är nyckeln till kontinuerliga förbättringar.

 1. Avveckling

  2020-03-01
  Efter 30 år är det dags att dra streck.
 2. Prisjustering

  2018-07-01
  Priset för .se domäner höjs till 140 kr per år
 3. Server upgrades

  2016-09-28
  Statusreport (cont...)
 4. Flytt

  2016-09-11
  Serverhallen flyttas
 5. Prisjustering

  2014-12-06
  Priset för .se domäner höjs till 100 kr per år
 6. Mailbekymmer

  2014-04-24
  Vi har åtgärdat mailbekymmer.
 7. WebMail v6.2

  2011-06-23
  Uppgradering på väg
 8. WebbMail v6.1

  2011-03-28
  Webbmailen är nu uppdaterad till version 6.1
Milstolpar

mar 2020:
100% Företagskonsult

feb 2009:
.SE Registrar

höst 2008:
Utökar online-tjänster

vår 2008:
Grundlägger egen CRM & CMS

2004:
Koncernbildning

2003:
Företagsledningskonsult

2000:
Bildar PraktIT, inriktning dataservice

1996:
Sjösätter WorkOrder, produktions-planeringssystem

1994:
Petena AB bildas

1990:
Ansvariga för datanät och datasystem på Lunds Tekniska Högskola, Maskinteknik