INFORMATION om
BEHANDLING av
PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär (t ex en intresseanmälan eller ansökan) i PraktITs Internettjänster eller på de öppna sidorna på praktit.se eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av webbhotellet och i förekommande fall även av annat företag i Petena ABs koncern för förberedelse och administration av den berörda tjänsten.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål, om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i koncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Petena AB är personuppgiftsansvarig. I de fall annat företag i koncernen (t ex PraktIT, OriginalToner eller WorkOrder) är personuppgiftsansvarig framgår det av det formulär där du fyller i dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen i koncernen kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Registrering av IP-adresser

Vid besök på praktit.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida.

I samtliga sajter inom koncernen används cookies för att hjälpa oss att göra vår besökstatistik mer tillförlitlig och för att öka funktionaliteten för våra användare.

En förutsättning för att kunna använda våra avancerade internettjänster är att du accepterat användande av sessionscookies. Dessa cookies används för att du ska kunna arbeta i våra administrativa gränssnitt på ett enkelt och smidigt sätt och de försvinner när du loggar ut ur tjänsten.

Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Internet Explorer, Netscape m fl) säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att du inte kommer att kunna utföra dina ärenden i våra Internettjänster.

Direktreklam

Vi använder oss av direkt kommunikation via e-post till våra kunder. Vad gäller viktig systeminformation går det inte att stänga av mottagning av dessa meddelanden. Däremot eventuella nyhetsbrev och direkta erbjudanden så går dessa ut genom våra list-hanterare, på vilka man kan prenumerera och följdaktligen avsäga sig en prenumeration. Det kan även förekomma direkta utskick till våra kunders kontaktpersoner från speciella leverantörer som vi är beroende av för att kunna erbjuda våra tjänster. Skulle du som kontaktperson mot förmodan inte få, eller tvärtom önskar få - men inte får idag, sådan information hör av dig till oss på nedanstående adress - så ska vi se hur vi kan hjälpa till.

Koncerninformation

Petena AB
Rävatofta Skola 1412
268 90 SVALÖV


Telefonnummer: 0418-66 40 89

E-postadress: info@petena.se

Org.nummer: 556490-6153
VAT-nummer: SE556490615301
PraktIT
WebbHotell & DataService
Box 203
221 00 LUND

Telefonnummer: 046-12 34 65

E-postadress: info@praktit.se

Org.nummer: 556490-6153
VAT-nummer: SE556490615301
WorkOrder AB
Box 203
221 00 LUND


Telefonnummer: 046-12 34 65

E-postadress: info@workorder.se

Org.nummer: 556521-6153
VAT-nummer: SE556521615301