Internationella domännamn (IDN)

Om internationaliserade domännamn (IDN)

IDN står för Internationalised Domain Names och refererar till domännamn med tecken som ligger utanför domännamnssystemets teckenuppsättning, som endast omfattar tecknen a-z, 0-9 och bindestreck. Redan 2003 blev det möjligt att registrera .se-domäner med tecknen å, ä och ö samt é och ü. Sommaren 2007 tillkom även de tecken som förekommer i de officiella svenska minoritetsspråken; finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddish. Samtidigt blev också skrivtecknen för de övriga nordiska språken möjliga att använda i .se-domäner. Tillsammans kallas domännamn med något av dessa tecken IDN-domäner (Internationalised Domain Names). Klicka här för en fullständig teckentabell över alla tillåtna tecken.

Konverteras i DNS

Domännamnssystemet (DNS) tillåter endast skrivtecknen a-z, 0-9 och bindestreck. För att kunna hantera andra tecken i DNS används en metod för omkodning för att kunna representera de tecken som förekommer i internationaliserade domännamn hos .SE. Med vårt konverteringsverktyg kan du omvandla ett IDN-domännamn till ett domännamn som är anpassat för DNS och vice versa.

IDN i de flesta webbläsare

Sedan en tid går det att använda IDN i de allra flesta webbläsare, medan det ännu inte finns en färdig lösning för att hantera dessa tecken i e-post.

Domänpriser
 1. Avveckling

  2020-03-01
  Efter 30 år är det dags att dra streck.
 2. Prisjustering

  2018-07-01
  Priset för .se domäner höjs till 140 kr per år
 3. Server upgrades

  2016-09-28
  Statusreport (cont...)
Domän regler Pul .Se osv